Χωρίς τάξη δεν έχουμε τίποτα!

Η ελευθερία βασίζεται στην τάξη. Βασίζεται στην ασφάλεια που προσφέρει η αυστηρή εφαρμογή του συντάγματος και των νόμων. Χωρίς την τάξη που προσφέρει η ασφάλεια, δεν μπορούμε να έχουμε ούτε οικονομία ούτε παιδεία ούτε υγεία. Τίποτα. Για να αγωνιστούμε να βγούμε από την κρίση, για να έχουμε την «πολυτέλεια» να διαφωνούμε,