ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΑΜΑ ΣΒΗΝΕΙ, ΠΕΘΑΙΝΕΙ

Από τον εμφύλιο πόλεμο και μετά, η ελληνική κοινωνία χρόνο με το χρόνο, έβλεπε τα οικονομικά της μεγέθη να βελτιώνονται και τα νοικοκυριά αυτό το καταλάβαιναν καθώς η ζωή τους καλυτέρευε και η μικρή ή μεγάλη περιουσία τους αυξανόταν. Και μετά το 1981, όταν με τα κοινοτικά κονδύλια δημιουργήσαμε την