ΑΡΙΣΤΕΡΑ & ΒΙΑ: 2 ΛΕΞΕΙΣ ΣΥΝΩΝΥΜΕΣ

Επιζητώντας να αξιολογήσω μαζί σας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κινδύνου που γεννά την ανάγκη για μια αντικομμουνιστική συσπείρωση με ευρύτατο κοινωνικό πέλμα (όπως εισηγήθηκα στο προηγούμενο, εισαγωγικό, σημείωμα μου), θεωρώ ως πρωταρχικό μου καθήκον να αποτυπώσω την κομβική θέση που κατέχει για την αριστερή παράδοση η έννοια της βίας σε