ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζει από το Δημόσιο. Εχουμε 1 εκατ περίπου εργαζόμενους στο στενό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Εχουμε 2,7 εκατ συνταξιούχους αλλά και 400-500 χιλ βοηθηματούχους και επιδοματούχους. Καθώς και 600 χιλ. επιδοτούμενους αγρότες. Αν σε αυτούς συμπεριλάβουμε και ένα μεγάλο ποσοστό του 1,2 εκατ ανέργων,