ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 40.000 ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΑ & ΕΛΛΑΔΑ

Οι υπουργοί Εσωτερικών της Ε.Ε. υιοθέτησαν σήμερα στις Βρυξέλλες την πρώτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μετεγκατάσταση 40.000 προσφύγων από την Ιταλία και την Ελλάδα. 784