Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ατομική επιχείρηση είναι μάλλον η παλαιότερη μορφή επιχείρησης του ανθρώπινου πολιτισμού. Από την εποχή που οι άνθρωποι άρχισαν να οργανώνουν τις κοινωνίες τους, εμφανίστηκε η ανάγκη για καλύτερη οργάνωση στο εμπόριο και την οικονομία. 772