Ευκολότερες γίνονται οι συναλλαγές τόσο για τους πελάτες όσο και για τους ιδιοκτήτες ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), μετά τη χαλάρωση των σχετικών περιορισμών στο πλαίσιο των capital controls.
Οπως διευκρίνισε χθες η Ελληνική Ενωση Τραπεζών, η χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας για αγορές στο ίντερνετ γίνεται χωρίς περιορισμούς, εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούν λογαριασμό σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Εάν τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούν λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού, οι κάρτες χρησιμοποιούνται μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβαση με την τράπεζα και για κατηγορίες συναλλαγών, όπως αγορές εισιτηρίων αεροπορικών εταιριών, πληρωμές ξενοδοχείων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πληρωμές ταξιδίων και μεταφορών, πληρωμές ψηφιακών παρόχων μουσικού περιεχομένου και εφαρμογών (applications), πληρωμές συνδρομών, για εγγραφή ή ανανέωση συμμετοχής μέλους σε επαγγελματικούς συλλόγους, πληρωμή υπηρεσιών εκπαίδευσης, πληρωμή ασφαλιστικών, ιατρικών και φαρμακευτικών εξόδων, πληρωμές ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο προς διεθνείς παρόχους υπηρεσιών (π.χ. συνδρομή φιλοξενίας σε server κ.λπ.).

Οσον αφορά τις συναλλαγές πληρωμών για εμπορικούς σκοπούς στο εξωτερικό, οι τράπεζες θα εξετάζουν τα αιτήματα εταιριών ή επιτηδευματιών που ζητούν εκτέλεση πληρωμών έναντι παραστατικών, άνοιγμα νέων ενέγγυων πιστώσεων και έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών προς το εξωτερικό. Το ημερήσιο εγκριτικό όριο ανά εργάσιμη ημέρα ορίζεται από 0 έως 150.000 ευρώ ανά πελάτη (με μία ή περισσότερες ημερήσιες συναλλαγές).

Right Now
Το Rightnow είναι μία αδέσμευτη ενημερωτική πύλη της Νέας Ελληνικής Δεξιάς.

Σχετικά Δημοσιεύματα

Αφήστε μια απάντηση