ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ: ΠΟΙΑ «ΔΕΞΙΑ» ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ (1997)

Πρώτη μορφή «Δεξιάς» αποτελούσε αρχικά η κλασική «Δεξιά», που εστηρίζετο στις κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις μιας χώρας. Η κλασική «Δεξιά» υπήρξε η ιδεολογία του κατεστημένου και των προνομιούχων κοινωνικών ομάδων και διαρθρώνετο πάνω σε δομές ημι-δημοκρατικές, ενώ συνεκροτείτο από στοιχεία «αριστοκρατικά», απεμπολώντας πολλές φορές κάθε σκέψη καθολικής και ολοκληρωμένης λαϊκής κυριαρχίας και